Korepetycje

Ekonometria

Kompleksowa pomoc z ekonometrii

Przykładowy zakres:

Modele ekonometryczne (liniowe, potęgowe, wykładnicze):

 • klasyfikacje podziałów, pełna analiza z interpretacją, linearyzacja
 • szacowanie parametrów strukturalnych
 • parametry struktury stochastycznej (Se,Ve,R2, ?2)
 • macierz wariancji-kowariancji, błędy parametrów strukturalnych, schemat Gaussa Markova
 • parametr przeciętny, krańcowy, elastyczność, krańcowa stopa substytucji


Weryfikacja modelu (hipotezy):

 • indywidualne oraz łączne oceny parametrów strukturalnych (testy t-Studenta, Fischera)
 • badanie autokorelacji (testy Durbina Watsona, h-Durbina)
 • badanie heteroskedastyczności (test White?a)
 • badanie normalności składników losowych (test Jarque Bery)
 • obliczanie i interpretacja przedziałów ufności parametrów strukturalnych itp.
 • praca przy użyciu programu Gretl


Prognozowanie ekonometryczne:

 • błędy prognoz (ex ante, ex post)
 • przedział ufności dla zmiennej prognozowanej
 • model wygładzania wykładniczego

FORMULARZ KONTAKTOWY

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

WIADOMOŚĆ