Rozwiązywanie
zadań

Jeżeli masz problem z rozwiązaniem zadań, istnieje możliwość zlecenia ich na konkretny termin. Mamy bardzo duże doświadczenie w tego typu usłudze, co przekłada się na jej wysoką jakość.

- Wystarczy wysłać zadania za pomocą formularza.

- Po wglądzie w zadania, ocenimy czy w danym momencie będzie z naszej strony realne podjęcie się ich rozwiązania. Dokonamy wyceny i odpiszemy na maila. Płatność dokonywana jest przelewem na konto.

- Rozwiązane zadania przesyłamy drogą mailową w formie skanu, pdf, itp.

- Zadania rozwiązujemy krok po kroku z komentarzami w stosownych miejscach. Niektóre zagadnienia (głównie z fizyki) są prezentowane graficznie. Forma w jakiej rozwiązane są zadania pozwala na ich zrozumienie.

- Umożliwiamy lepsze opanowanie materiału, lecz nie pomagamy bezpośrednio podczas sprawdzianów, kolokwiów i egzaminów.

FORMULARZ ZADAŃ

WYŚLIJ ZADANIE

IMIĘ I NAZWISKO

E-MAIL

TELEFON

WIADOMOŚĆ